مبانی نظری الهیات سلبی
45 بازدید
محل نشر: نامه مفید » آبان 1387 - شماره 68 (18 صفحه - از 123 تا 140)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
یکی از مهم‌ترین رویکردهای الهیاتی در دورهء معاصر،الهیات سلبی است.این رویکرد به رغم آنکه امروزه در الهیات جدید به جد،مورد توجه و اقبال الهیدانان است،در میان مؤلفان داخلی به درستی شناخته نشده است.در این نوشته،تلاش شده است که در ابتدا تعاریف و برداشت‌های مختلف از الهیات سلبی ارائه،تحلیل و نقد شود و سپس با اختیار تعریفی نسبتا جامع از این رویکرد الهیاتی،بن مایه‌های‌ الهیات سلبی تشریح گردد.با تحلیل تعریف‌ها و بن‌مایه‌های الهیات سلبی می‌توانیم این شاخهء الهیات را از منظری تازه و با نگاهی نو بنگریم. واژگان کلیدی: الهیات سلبی،تنزیه،فنا و بقا،سلب و ایجاب،استعاره‌های سلبی،بعد وجودی،بعد معرفتی،بعد زبانی