تجربه دینی، تجربه عرفانی و ملاک های بازشناسی آن
39 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » اسفند 1383 و فروردین 1384 - شماره 59 و 60 (19 صفحه - از 30 تا 48
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله به بررسی دیدگاه محیی‌الدین ابن‌عربی در زمینه تجربه دینی و تجربه عرفانی پرداخته است. وی در این بررسی، ادعاهایی را به عنوان «اعتقاد» و «نظرگاه» او مطرح کرده است که جای بسی تأمل و انتقاد دارد. در این راستا، بیان تطبیقی این نظریه بین وی و نظریه‌پردازان غربی، خالی از اشکال نیست.