شیخ علاءالدوله سمنانی و نظریه وحدت وجود
46 بازدید
محل نشر: اندیشه دینی » بهار 1383 - شماره 10 (26 صفحه - از 97 تا 122)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله ابتدا دیدگاه سمنانی در مورد وحدت عرفانی بیان شده آن‌گاه انتقادات وی نسبت به نظریة وحدت وجود و شخص ابن عربی مطرح گشته و سپس در پاسخ این سؤال که وی چگونه می‌تواند در عین عارف بودن نظریة وحدت وجود را قبول نداشته باشد، پنج توجیه و احتمال، از ضعیف به قوی، ارائه شده است. توجیه چهارم و پنجم بیش از همه مرضی نگارنده قرار گرفته و سپس این نتیجه حاصل شده که سمنانی بیانگر وحدت شهود است نه وحدت وجود. واژگان کلیدی: 1- علاء الدوله سمنانی 2- محیی الدین ابن عربی 3- وحدت وجود 4- وحدت شهود