کاوشی در باب مشرب فکری ابن عربی
47 بازدید
محل نشر: اندیشه دینی » پاییز و زمستان 1379 - شماره 5 و 6 (26 صفحه - از 115 تا 140)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ابن عربی بدون شک،یکی از بزرگترین متفکران تاریخ اندیشه بشری‌ است؛اما مشرب فکری او و اینکه اساسا وی را در کدام نحلهء فکری باید قرار داد مورد چند و چون فراوان قرار گرفته است.عده‌ای او را پدر عرفان نظری‌ شمرده‌اند و جمعی به علت آنکه دست به نظامپردازی زده است وی را از متصوفه ندانسته بلکه او را فاقد تجربه عرفانی پنداشته‌اند.این مقاله بر آن‌ است تا با رجوع مستقیم به آثار خود ابن عربی،اثبات نماید که وی یک‌ صوفی تمام عیار است و هیچ میانه‌ای با فلسفه و یا فیلسوفان ندارد. واژگان کلیدی: 1-ابن عربی 2-وحدت وجود 3-فلسفه‌ 4-عرفان نظری 5-عقل 6-کشف‌