مقاله هایی درباره مکتب شیراز و فیلسوفان آن
44 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نمایش در اندازه اصلی نویسنده: قاسم کاکایی . فیلسوفان مکتب شیراز، که پس از خواجه نصیرالدین طوسی و پیش از میرداماد می زیسته اند، در اندیشه ها و نوآوری های ملاصدرا و حکمت متعالیه او نقش بسزایی داشته اند؛ ولی هنوز آثارشان ناشناخته مانده است. در این مقاله، همراه با مراجعه مستقیم به نسخ خطی موجود از آثار فیلسوفان مکتب شیراز (صدرالدین دشتکی، غیاث الدین دشتکی، و جلال الدین دوانی)، به نقد و بررسی یکی از بحث هایی پرداخته می شود که ملاصدرا در آن نوآوری خاصی داشته است: بحث «وجود ذهنی». در مناظرات دشتکی با دوانی، نکات بسیار ارزشمندی درباره این موضوع به چشم می خورد که به راه حل نهایی ملاصدرا کمک شایانی نموده است. منبع برخی مقالات: نشریه فلسفه و کلام ، خردنامه صدرا ، بهار 1375 - شماره 3 - (8 صفحه - از 82 تا 89) نشریه فلسفه و کلام ، خردنامه صدرا ، تابستان 1375 - شماره 4 - (9 صفحه - از 71 تا 79) نشریه فلسفه و کلام ، خردنامه صدرا ، پاییز و زمستان 1375 - شماره 5 و 6 - (8 صفحه - از 83 تا 90) نشریه فلسفه و کلام ، معرفت فلسفی ، زمستان 1387 - شماره 22 - (28 صفحه - از 43 تا 70) نشریه فلسفه و کلام ، خردنامه صدرا ، بهار 1377 - شماره 11 - (10 صفحه - از 23 تا 32)