سخنرانی های اختتامیه چهارمین کنگره
43 بازدید
محل ارائه: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
نوع اثر: لوح فشرده
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی